SPEKTRUM VYŠETŘENÍ POMOCÍ RENTGENU

informace pro pacienty

Před vyšetřením:

Sebou prosím přineste žádanku na vyšetření od lékaře

Z vyšetření nemějte obavy, protože:
RTG zobrazovací postupy jsou standardizovány.

RTG zařízení prochází ze zákona pravidelnými technickými kontrolami.

Informujte lékaře:
– o RTG vyšetřeních, která jste v posledním roce absolvoval(a), a to i                 v jiných
   zdravotnických zařízeních – zabrání se tím zbytečnému opakování                   vyšetření

– o případném těhotenství

Při vyšetření:

Respektujte prosím pokyny aplikujících odborníků (lékařů a radiologických asistentů).

Při použití ochranných stínících prostředků (zástěry, ochranného límce na štítnou žlázu, ochranných pomůcek na pohlavní orgány) spolupracujte prosím se zdravotnickým personálem.

Přístrojové vybavení:

RTG DRGEM GXR – S s přímou digitalizací, vybavený expoziční automatikou.